diumenge, 27 de març del 2022

MARIA, LA BALTEIRA

 En aquests darrers temps, per casualitat, he sentir parlar de dones rellevants de les quals no sabia res. Una d'elles és María Pérez o María, la Balteira.

Va néixer i morir durant el segle XIII, a Galícia, i va gaudir d'una gran popularitat a la cort d'Alfons X, el Savi.

Sabem poca cosa de la seva vida i de la seva trajectòria arística. Les dades més rellevants provenen d'un document firmat amb el monestir de Sobrado, el 1257, i de cantigues d'escarni. Va ser la soldadera més popular del seu segle i de les poques de les quals s'ha conservat la memòria. Les soldaderes eren dones que cantaven i ballaven però el terme també s'ha fet servir per a les dones que vivien amb els soldats. En tot cas la paraula té, en aquest cas, més aviat el sentit de joglaresa.

Sabem que els seus pares foren Pedro Eanes de Guimaráns i Azenda Peláez, i que possiblement va néixer a Armea, on devia tenir casa i algunes propietats que va vendre al monestir de Sobrado, a canvi de rendes, protecció i poder ser soterrada al monestir.

Va començar la seva tasca com a soldadera cortesana en temps de Fernando III, tot i que, seongs Méndez Pidal, va assolir fama durant el regnat d'Alfons X. Es van compondre cantigues d'escanri a la seva persona per part de, al menys, deu trobadors, entre els quals el mateix monarca.

Segons alguns documents va ser, fins i tot, croada, però no queda clar que arribés a viatjar a Jerusalem. També hi ha indicis de la seva estada a les fronteres entre el regne de Castella i el de Granada.

Els darrers anys de la seva vida els devia passar a Armea o Salamanca. El mateix que passa amb d'altres dones soladeres, trobadores o joglareses, no tenim testimonis de la seva tasca, ni en el ball, ni en el cant ni en la música. De tota manera sí que se sap la fama que va assolir a la cort i que tenia un cert prestigi, ja que a les satiriques cantigues d'escarni que se li van dedicar no es troba cap mofa referent a les seves qualitats artístiques.

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/cultura/maria-perez-la-balteira-la-gallega-que-conquisto-jerusalen-y-la-corte-de-alfonso-x


http://www.musicaantigua.com/maria-perez-balteira-la-soldadera-de-los-trovadores/https://www.melomanodigital.com/resena-maria-perez-se-maenfestou-cantigas-de-escarnio-a-maria-balteira/